Meidukis

Ūkiui treji metai. Smidrų laukas supa sodybą. Smidrus augina labai atsakingai, ekologiškai. Interesantams tenka pravesti trumpas ekskursijas, nors patys jų neorganizuojame.

Partneriai